Monthly Archives: birželio 2019

Sekminės

Sekminės – šventė, švenčiama sekmą (t.y. septintą) savaitę po Velykų. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Daugiausia dėmesio skiriama karvėms. Sekminių šventės…
Continue reading