Atsiliepimai

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009


  • „Nuoširdžiai dėkoju visiems Čižiūnų centro darbuotojams už jų neįkainojamą triūsą ir rūpestį globojant E.Ašmenienę. Visam personalui taip pat dėkoju už gražiai organizuotas a.a. E.Ašmenienės laidotuves. Labai džiugu, kad jūsų centre dirba tokie nuoširdūs, atjaučiantys ir savo darbui atsidavę žmonės. Linkiu visiems sveikatos, kantrybės ir stiprybės jūsų nelengvame darbe.“
    R. Buragienė

  • „Noriu išreikšti didelį dėkingumą Čižiūnų socialinių paslaugų centro administracijai, ypač direktoriaus pavaduotojai p. Vilmai Kozėlienei ir slaugytojams už profesionalią pagalbą, puikius  darbo įgūdžius, atsidavimą savo profesijai, bei šiltą  ir dėmesingą bendravimą mano tetos  Vandos Karlovič buvimo Jūsų centre. Būkit sveiki ir laimingi, kad visada galėtumėt padėti likimo nuskriaustiesiems. Tai, ką Jūs darote yra labai svarbu. Visam kolektyvui linkiu stiprios sveikatos, kantrybės ir džiugių gyvenimo akimirkų. Ačiū Jums.“
    J. Rybakova

  • „Norėčiau padėkoti visam Čižiūnų socialinių paslaugų centro darbuotojų kolektyvui už visokeriopą mano mylimos Mamytės priežiūrą ir slaugą. Nuolat jutome Jūsų pagalbą ir palaikymą, ypač paskutiniosiomis Mamytės gyvenimo dienomis. Dėkoju už Jūsų rūpestį, pagalbą ir užuojautą. AČIŪ!“
    A. Skyrienė