Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI

Bazinės mėnesinės algos dydis (BMA –  173,0 Eur)

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusAtlyginimų koeficientai (bazinės mėnesinės algos dydžiais)Vidutinis darbo užmokestis eurais
1. Direktorius19,5neskelbiama
2.Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms16,9neskelbiama
3.Vyriausiasis buhalteris16,15neskelbiama
4.Vyriausiasis socialinis darbuotojas15,15neskelbiama
5.Socialinis darbuotojas14,7neskelbiama
6.Socialinio darbuotojo padėjėjai43,8-4,1622,8
7.Socialinio darbuotojo padėjėjai6.53,4-3,6622,8
8.Užimtumo specialistas14,4761,2
9.Ūkio dalies vedėjas14,7813,1
10.Vairuotojas14,1709,30
11.Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas0,55432,5
12.Slaugytojo padėjėjas14692,0
13.Pagalbinis darbininkas0.5MMA555,00