Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


 

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI

Bazinės mėnesinės algos dydis (BMA –  35,5 Eur)

 

Pareigybės pavadinimas Tarnybinio atlyginimo koeficientas
Direktorius 22
Direktoriaus pavaduotojas 19
Vyriausias buhalteris 18
Vyresnysis socialinis darbuotojas 14,5
Socialinis darbuotojas 15
Socialinio darbuotojo padėjėjas 11,1
Užimtumo specialistas 14,1
Ūkio dalies vedėjas 13,5
Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas 12,5
Vairuotojas 10,7
Valytoja 10,7
Pagalbinis darbininkas 10,7
Slaugytojo padėjėjas 11,2