Komisijos ir tarybos

Čižiūnų socialinių paslaugų centro darbo tarybos sudėtis:
Rimantas Čepaitis
Nijolė Burbienė
Dovilė Šavareikienė

Trumpalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija:
Komisijos pirmininkas – vyresnioji socialinė darbuotoja Jolita Jukovič
Komisijos nariai:
Ūkio dalies vedėja Nijolė Burbienė
Vyriausioji buhalterė Janina Daudienė

Inventorizacijos komisija:
Komisijos pirmininkas – vyresnioji socialinė darbuotoja Jolita Jukovič
Komisijos nariai:
Socialinio darbuotojo padėjėjas Vytautas Mačiulis
Socialinio darbuotojo padėjėja Edita Gustevičienė

Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė
Komisijos nariai:
Ūkio dalies vedėja Nijolė Burbienė
Vyriausioji buhalterė Janina Daudienė

Gyventojų turto ir asmeninių pinigų panaudojimo komisija:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė
Komisijos nariai:
Vyriausioji buhalterė Janina Daudienė
Socialinio darbuotojo padėjėja Raimonda Tamaševičienė

Centro gautos labdaros skirstymo komisija:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė
Komisijos sekretorius – vyresnioji socialinė darbuotoja Jolita Jukovič
Komisijos nariai:
Ūkio dalies vedėja Nijolė Burbienė
Vyriausioji buhalterė Janina Daudienė
Socialinė darbuotoja Dovilė Šavareikienė

Centro Visuomeninė taryba:
Tarybos pirmininkas – Tamara Čiž
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Vytas Kasperavičius
Tarybos sekretorius (be balsavimo teisės) – socialinė darbuotoja Dovilė Šavareikienė
Tarybos nariai:
Birutė Virganavičienė
Jonas Kiseliauskas
Aldona Račkauskienė

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – Ūkio dalies vedėja Nijolė Burbienė