Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų organizavimo tvarkos aprašas

Čižiūnų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų organizavimo tvarkos aprašas nustato dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjams paslaugų organizavimo (skyrimo, teikimo, mokėjimo) tvarką.  Šiuo aprašu vadovaujasi Čižiūnų socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantis dienos socialinės globos institucijoje paslaugas, paslaugų gavėjai, jų artimieji, globėjai/ rūpintojai.