Paslaugų kainos

 

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 2022 M.

2.1. Bendrosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

 

Nr.

Socialinė paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos kiekis Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas) Socialinės paslaugos kaina (eurais)
1. Maitinimo organizavimas      
1.1. Pietūs 1 kartas 5 dienos per savaitę 3,20
1.2. Dienos maitinimas 3 kartai per dieną 6,40
2. Transporto paslaugų organizavimas 1 km Ne daugiau kaip 300 km., vienam asmeniui metus 1 km – 0,80

 

1 val. prastova  – 2,20

3. Asmens higiena ir priežiūra (maudymasis) 1 kartas Vienam asmeniui ne daugiau kaip 2 kartus per mėnesį 4,00
4. Skalbimas 1 kartas 1 kartas iki 5 kg.

 

Vienam asmeniui ne daugiau kaip 1 kartą per mėnesį

1,50

2.2. Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

 

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos gavėjų skaičius Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas) Socialinės paslaugos kiekis Socialinės paslaugos kaina

 

(eurais)

1. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia asmenims) Iki 5 Iki sutarties        nutraukimo 1 mėnuo 350,00
2. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa: iki 25 Iki sutarties nutraukimo    
  2.1. Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia     1 mėnuo 900,00
2.2. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia     1 mėnuo 1150,00
3. Dienos socialinė globa institucijoje (dienos centras): Iki 5 8 val. per dieną

 

5 kartai per savaitę

   
3.1. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia     1 diena

 

1 valanda

40,00

 

5,00

3.2. Asmenims su sunkia negalia     1 diena

 

1 valanda

88,00

 

11,00

4. Socialinė priežiūra

 

(pagalba į namus)

Iki 40 Iki 10 val. per savaitę 1 valanda 6,50

 

2.3. Kitos paslaugos:

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos gavėjų skaičius Paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas) Paslaugos kaina

 

(eurais)

1. Papildomas mokestis už sunaudotą elektros energiją

 

gyventojams, kurie naudojasi asmeniniais elektros prietaisais:

1 asmeniui    
1.1. radijo grotuvu   1 mėnuo 0,90
1.2. televizoriumi   1 mėnuo 1,20
1.3. mikrobangų krosnele   1 mėnuo 3,00
1.4. šaldytuvu   1 mėnuo 3,50
1.5. elektriniu virduliu   1 mėnuo 3,00
1.6. asmeniniu kompiuteriu   1 mėnuo 2,10
2. Dokumentų kopijavimas   1 lapas 0,10
3. Spausdinimas spausdintuvu   1 lapas 0,10
4. Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams be techninės įrangos   1 valanda 6,00
5. Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams su technine įranga   1 valanda 7,50
6. Nakvynės paslaugos*   1 para 25,00

* Esant laisvoms vietoms gyvenamuosiuose kambariuose.