Paslaugų sąrašas

CENTRAS TEIKIA:

  • Bendrąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims:

informavimo,
konsultavimas,
tarpininkavimo ir atstovavimo,
transporto organizavimas
sociokultūrinės,
asmens higienos ir priežiūros,
skalbimo,
maitinimo organizavimas.

  • Specialiąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims:

dienos socialinės globos institucijoje (Dienos centre),
socialinės priežiūros (pagalbos į namus),
apgyvendinimo.

  • Specialiąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims:

ilgalaikės socialinės globos,
trumpalaikės socialinės globos.