Aktyvusis Rugpjūtis

Nors vasara jau eina į pabaigą, bet saulutė dar skaisčiai šviečia, maloniai šildo, didelę laiko dalį Čižiūnų socialinių paslaugų centro gyventojai ir dienos centro lankytojai praleidžia gryname ore. Vaikštome, sėdime pavėsinėse, lauke susėdę ant suoliukų skaitome spaudą, darome gerus darbus. Nuo pat mūsų centro įsikūrimo pradžios prižiūrime Čižiūnų kapinėse palaidotus buvusių Tamašavos vaikų namų dviejų auklėtinių ir vienuolės kapelius. Pavasarį pasodiname gėles, laistome, ravime. Visada apsilankome kapuose prieš Vėlines. Rugpjūčio 18 dieną taip pat buvome nuėję padirbėti į kapus. Čižiūnų kapuose jau atgulė ir pirmas mūsų centro gyventojas Pranciškus Barkauskas.

* * *

Rugpjūčio 15 – 22 dienomis Pivašiūnuose vyksta Žolinės, Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo šventė. Laikomos Šv. Mišios. Lankymasis Žolinės atlaidų mišiose yra tradicija mūsų centre. Kasmet važiuojame į Pivašiūnus melstis. Rugpjūčio 19 dieną meldėmės už ligonius, už slaugytojus, soc. darbuotojus, medicinos darbuotojus, už visų sveikatą, už visus, kurie dirba su žmonėmis, jais rūpinasi, padeda.

* * *

Ketvirtadienį ( 08 21) šventėme visų gyventojų ir DC lankytojų gimusių šį mėnesį gimtadienius, o tokių turėjome šį kartą net penkis. Gimtadienius paprastai švenčiame dienos centro patalpoje. Susirinko visi norintys švęsti gyventojai bei DC lankytojai, pasveikinome sukaktuvininkus, įteikėme po savo darbo atviruką ir po gražiai įrėmintą nuotraukėlę. Mūsų pagrindinė fotografė, kuri ir parenka gyventojams nuotraukas yra vyr. soc. darbuotoja Jolita.

* * *

Rugpjūčio 22 dieną kartu su visais Lietuvos gyventojais prisiminėme Baltijos kelio istoriją. Šventiniame rytmetyje „Tauta pabudo“ dalyvavo Trakų viešosios bibliotekos Čižiūnų filialo vedėja Ramutė Mackevičienė. Ponia Ramutė atsinešė nemažai knygų dienos centro lankytojams. Ji pristatė teminę parodą „Baltijos kelias – laisvės kelias“. Susirinkusieji į dienos centrą susidomėję vartė ir skaitė knygas. Bibliotekos vedėja supažindino su Baltijos kelio istorija, užimtumo specialistė R.Nemekštienė papasakojo Juodojo kaspino dienos atsiradimo istoriją, prisiminėme Molotovo – Ribentropo paktą. Klausėme ir dainavome Baltijos keliui sukurtą dainą, žiūrėjome vaizdus iš Baltijos kelio prieš 25 metus, dalinomės prisiminimais. Dienos centro lankytojos Zofija Zaleckienė, Ona Garčinskienė, Aldona Račkauskienė padainavo patriotinių dainų, spalvinome paveikslėlius, vaizduojančius visų trijų Baltijos valstybių vėliavas.

* * *

Penktadienį, rugpjūčio 22 dieną, popiet sulaukėme daug svečių – Maltos ordino atstovų – jaunųjų maltiečių iš Lietuvos ir Vokietijos. Jie pasveikino centro gyventojus ir lankytojus, įteikė jiems po nedidelę dovanėlę. ČSPC direktorė Irena Kalkienė pristatė svečiams centrą, po to jie pasiskirstė į grupeles ir centro darbuotojai aprodė svečiams visą socialinių paslaugų centrą ir jo aplinką. Jaunieji maltiečiai pradžiugino mus savo gražiomis, skambiomis dainomis.

Užimtumo specialistė Regina Nemeikštienė

Nuotraukos Reginos Nemeikštienės ir Jolitos Jukovič

2014-08-22c 2014-08-22f 2014-08-22k 2014-08-22l

Daugiau naujienų