ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

ES ir nacionaliniai teisės aktai

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Centro vidaus teisės aktai

 • Darbo tvarkos taisyklės
 • Ilgalaikės /trumpalaikės socialinės globos tarnybos nuostatai (aktuali redakcija)
 • Socialinės priežiūros/pagalbos į namus/paslaugų teikimo tvarka (aktuali redakcija)
 • Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarka (aktuali redakcija)
 • Antikorupcijos tvarkos aprašas ir Antikorupcijos tvarkos įgyvendinimo priemonių planas /prevencijos programa (aktuali redakcija)
 • Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)
 • Vidaus kontrolės politika (aktuali redakcija)
 • Finansų kontrolės taisyklės (aktuali redakcija)
 • Lygių galimybių politikos aprašas (aktuali redakcija)
 • Kokybės politikos aprašas
 • Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas
 • Paslaugų gavėjų teisių chartijos aprašas