Asmens duomenų apsauga

Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti įstogoje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra susipažinę ir vadovaujasi LR įstatymais, EK Duomenų apsaugos reglamentu 2016/679 bei konfidencialumo pasižadėjimu.