Aldonai Birutei Malašauskaitei – Ratkevičienei – 90

Aldona Birutė Malašauskaitė – Ratkevičienė gimė 1929 m. vasario 5 d. Semeliškių valsčiuje, Neciūnų kaime.

Šeimoje buvo 4 vaikai : 2 broliai ir sesuo. Vyriausias brolis mirė anksti, būdamas 12 metų. Kaip Aldutė pati sako, būdama gal kokių 2 metukų, galvojo, kad va Pranukas pamirs, tai jai liks jo knygos į mokyklą. Vėliau gimė dar vienas brolis ir sesuo. Tėvai dirbo savo ūkyje, paskui kolūkyje. Aldona dirbo kolūkyje ir laukininkystėje, ir prie miško darbų.

Ištekėjo, susilaukė sūnaus Prano. Su vyru Vladu iš pradžių gyveno pas vyro tėvus, vėliau nusipirko savo namą. Gyvenimas nelepino. Sūnus, būdamas 26 metų, žuvo darbe. Liko marti ir anūkė. Vyras mirė 2013 m., sulaukęs garbingo amžiaus, 92 metų. Aldutė Birutė liko viena. Sunku buvo gyventi vienai, reikėjo ir namuose, ir apie namus apsitvarkyti. O kaip ji pati sako, koks čia gyvenimas vieno žmogaus su dviem lazdom. Sveikata jau ne ta, sunku vaikščioti, todėl apsigyveno Čižiūnų socialinių paslaugų centre.

Šiandien Aldutė švenčia garbingą jubiliejų. 90 – čio proga ją sveikina visa centro bendruomenė ir linki energijos, sveikatos ir šypsenos geros, plačios.

Su gimtadieniu!

 

Centro informacija

Daugiau naujienų