Atvelykio šventė Čižiūnuose

                      Didžioji pavasario šventė Velykos tęsiasi visą savaitę iki Atvelykio, kitaip – Vaikučių Velykėlių. Nepamirškime, kad šiai šventei mamytės bei krikštamotės privalo primarginti, pridažyti kiaušinių ir būtinai jais apdovanoti savo mažuosius.

                      Atvelykis – linksma šventė, užbaigianti Velykų šurmulį. Šventės žaidimai, papročiai atskleidžia ypatingą dėmesį vaikams, jų pagarbos vyresniajai kartai puoselėjimui. Kiaušinių ridinėjimas, bendravimas su seneliais, senovinės išminties klausymas apie margučius, gyvūnus ir paukščius, išėjusius giminaičius – neįkainojamos pedagoginės žinios, tvirtinančios tautos pamatus. Atvelykio šventė, atgaivinta Aukštadvario regioninio parko, Aukštadvario gimnazijos, Čižiūnų socialinių paslaugų centro darbuotojų iniciatyva, organizuojama kiekvienais metais, išskyrus pandeminį laikotarpį.

                      Šiais metais Velykų Bobutė, Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė, su „anūkėmis“ Ilona Svetikaite ir Liepa Suchockaite viešėjo Čižiūnų socialinių paslaugų centre. Čionai jų jau laukė seneliai su šauniu dirbančiųjų kolektyvu. Visus sutiko centro direktorė Irena Kalkienė ir laisvalaikio organizatorė Regina Nemeikštiene. Nors jau ir praėjo savaitė po Velykų, bet Velykų bobutė su verba apvanojo, švęstu vandenėliu pakrapijo senelius, darbuotojas ir svečius, palinkėdama stiprios sveikatos, geros nuotaikos. Velykų proga visi sudainavo dainą „Kas ten teka pro dvarelį?“. Saulė teka… Saulė – svarbus Velykų simbolis, vaizduojamas dainose, kiaušinių, audimo raštuose, žemės ūkio ir buitiniuose įrankiuose. Čižiūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Arlauskienė pasiūlė draugiškas Velykinių žinių varžytuves. Tam tikslui buvo paruošti simboliniai kiaušiniai su klausimais. Kiekvienas dalyvis pasirinkdavo kiaušinį su ant jo užrašytu klausimu. Jeigu nepavykdavo atsakyti, pagelbėdavo salėje esantys dalyviai. Už teisingą atsakymą – Liepos paruošti prizai ir socialinių paslaugų centro saldumynai. Smagu, kad daugelis žinojo didžiojo ketvirtadienio darbus, kas šventinama šeštadienį ir sekmadienio rytą, ką reikia daryti, kad visus metus sveikas būtumei. Čižiūnų socialinių paslaugų centro gyventojas dailininkas Vytautas Kasparavičius prisiminė senoviškus kiaušinių raštų pavadinimus, o Jonas Kiseliauskas iš Nikronių kaimo ne tik atsakinėjo į klausimus, bet ir paaiškino, kad kiaušinių daužymas smaigaliais ir drūtagaliais reiškia geros sveikatos, stiprybės linkėjimus.

                      Sėkmingai atsakę į klausimus, visi puolė ridinėti kiaušinių. Jonas Kiseliauskas vėl mokė jaunimą kiaušinių ridinėjimo technikos. Ši pamoga visus gerai nuteikė, buvo prisimintas „smalinis“ kiaušinis, kuriuo naudodavosi ridentojai, siekdami apgaulės būdu laimėti daug kiaušinių, tik, deja, tokio niekas iš anksto nepasigamino…

                      Už šią smagią šventę visoms talkininkėms – partnerėms padėkojo Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktorė Irena Kalkienė ir pavaišino saldumynais. Velykų Bobutė, seneliams palinkėjusi gyventi virš šimto metų, už pagalbą padėkojo Ubiškių kaimo šviesuolei Eligijai Suchockienei, pavyzdingai auklėjančiai dukrą Liepą, ir paragino jas ateityje aktyviau dalyvauti etnokultūriniuose renginiuose.

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė,

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Čižiūnų padalinio bibliotekininkė Rita Arlauskienė

Daugiau naujienų