Centro darbuotojai tobulino profesinę kompetenciją

Centre didelis dėmesys yra skiriamas nuolatiniam veiklos tobulinimui ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimui, todėl kiekvienais metais yra organizuojami periodiniai mokymai socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, specialistams, vadovams. Šių dienų situacija neleidžia organizuoti mokymų centre, todėl  mokymai vyksta nuotoliniu būdu.

Kovo mėnesį organizuoti mokymai „Specialistų, teikiančių paslaugas sunkią negalią turintiems ar senyvo amžiaus asmenims, psichologinis pasiruošimas ir komandinis darbas“ atitiko darbuotojų poreikius, nes karantino laikotarpis pareikalavo žinių, naujų įgūdžių, emocijų ir , žinoma, suteikė streso. Mokymų metu turėjome galimybę dar kartą išgirsti apie pagalbą negalią turintiems asmenims, apie psichologinį savęs paruošimą darbui su sunkiais atvejais, apie komandinį darbą. O dar įgijome ne tik profesinių žinių, bet ir pagilinome įgūdžius naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis.

Centro informacija

Daugiau naujienų