Čižiūnų socialinių paslaugų centras licencijuotą socialinę globa teikianti įstaiga

2014 m. spalio 21 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinę globą teikiančioms įstaigoms, šeimynoms įteikė dar 38 įstaigoms 69 licencijas socialinei globai teikti. Licencijas įteikė departamento direktorius Aivydas Keršulis.

Čižiūnų socialinių paslaugų centrui buvo įteiktos dvi licencijos: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia ir Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims.

Po įteikimo gavusieji dalinosi savo patirtimi ir nuveiktais darbais siekiant atitikti keliamus reikalavimus ir gerinant paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygas bei aptarnavimą.

Centrui turėti licenciją labai svarbu, nes nuo 2015 m. sausio 01 d. įstaigos, neturinčios licencijų, neturės teisės teikti socialinės globos paslaugų.

Centro informacija

Nuotraukos V.Kozėlienės

Daugiau naujienų