Čižiūnų socialinių paslaugų centrui įteiktas EQUASS Assurance socialinių paslaugų kokybės sertifikatas

Kovo 24 d. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė įteikė Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktorei Irenai Kalkienei  Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS Assurence sertifikatą. Sertifikato įteikimo šventėje dalyvavo Trakų r. mero patarėja Evelina Kislych-Šochienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Agata Mankeliūnienė, socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Stankevičė.

                      Centro direktorė pasidžiaugė komandos sprendimu nepabūgti pandemijos metu iškilusių iššūkių ir dalyvauti EQUASS paslaugų kokybės sistemos diegimo projekte, įvertino užaugusią darbuotojų motyvaciją įgalinti paslaugų gavėjus  dalyvauti jų gyvenimo kokybės gerinimo procese ir padėkojo visiems už įvykdytus darbus, siekiant tapti sertifikuota tarptautinius reikalavimus atitinkančia socialines paslaugas teikiančia įstaiga.

                      Prieš dvejus metus Čižiūnų socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant  EQUASS kokybės sistemą“. EQUASS – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.  Ši sistema siūlo socialinių paslaugų kokybės pripažinimo ir sertifikavimo programas, todėl buvo nutarta įsitraukti į išorinį centro teikiamų socialinių paslaugų vertinimą. Kokybės sistemos diegimui buvo pasirinktos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir apgyvendinimo paslaugos. Norėdami gauti sertifikatą, nuosekliai gerinome paslaugų kokybę skirdami didelį dėmesį paslaugų gavėjų gyvenimo kokybei, jų įtraukimui  į paslaugų planavimo ir teikimo procesą, specialistų kompetencijų tobulinimui. Pradėjome vadovautis kokybės politikos, etikos,  lyderystės, partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į asmenį ir kitais socialinėje veikloje svarbiais principais. Projekto metu direktorė, darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose įgijo žinių apie socialinių paslaugų kokybės valdymą, kokybės principus, rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Per šį laikotarpį buvo paruošta ir įgyvendinta daugiau kaip 20 dokumentų, atlikti tyrimai ir pateikti pagrįsti rezultatai.   Po išorės audito, vykusio 2021 m. lapkričio 23-24 dienomis, kurį atlikto nepriklausoma auditorė K. Maciutė-Stukanė, pateiktų išvadų centras buvo pripažintas vertas EQUASS Assurance kokybės ženklo.

                      Labai džiaugiamės, kad centro teikiamos socialinės paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės reikalavimus.

                      Centro bendruomenė dėkoja steigėjams, partneriams, paslaugų gavėjų artimiesiems, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro konsultantui Darjušui Tankeliun ir visai komandai už pagalbą ir palaikymą diegiant centre paslaugų kokybės sistemą. 

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms, projekto koordinatorė           Vilma Kozėlienė

Daugiau naujienų