Dvasinės praktikos

Gegužės ir birželio mėnesiais centre daug dėmesio skiriama dvasinėms praktikoms.

Vyresnio amžiaus žmonėms malda, bendravimas su Dievu yra labai svarbūs. Centre yra atgaivintas senas paprotys – giedoti gegužines bei birželines giesmes.

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos, o birželis – Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

 

                                                                                                                   Regina Nemeikštienė

                                                                                                                   Užimtumo specialistė

 

[huge_it_gallery id=”2″]

Daugiau naujienų