Dvasinės praktikos

Gegužės mėnuo turtingas ne tik garsiais vardadieniais, obelų žydėjimu, jis turtingas taip pat ir dvasiniu požiūriu. Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai – Švč. Mergelei Marijai. Tai metas, kai visą mėnesį pačios gražiausios giesmės giedamos Jos garbei.

Gegužės mėnesį bažnyčiose vyksta pamaldos, skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei. Šios pamaldos yra labai sena religinė praktika.

Mūsų centro bendruomenė šį mėnesį taip pat skyrė ypatingą dėmesį Dangiškajai Motinai – Marijai, jungdamasi į Gegužines pamaldas.

Kasdien kalbėjome Švč. Mergelės Marijos litaniją, maldą „Atmink“, giedojome giesmes, skirtas Marijai.

* * *

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.

Birželį, kaip ir gegužę, toliau kasdien rinkomės birželinėms pamaldoms. Kalbėjome Švč. Jėzaus Širdies litaniją, atsilyginimo maldą, žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą, giedojome birželio mėnesio giesmes.

Užimtumo specialistė Regina Nemeikštienė

Nuotrauka Reginos Nemeikštienės

Daugiau naujienų