Gimtadienis centre

Rudenį pasitikome paminėdami mūsų gyventojos Tamaros gimtadienį. Tamara yra aktyvi
gyventoja, noriai padeda kitiems gyventojams, darbuotojams, iniciatyvi, geranoriška ir be galo visų
mylima, todėl ir jos gimtadienis tapo visiems švente. Visi norėjo pasveikinti sukaktuvininkę. Nešė gėlių,
dovanų. Po to visi bendravo, fotografavosi, šoko, vaišinosi. Buvo smagu…


Centro informacija
Nuotraukos A. Šareikienės

Daugiau naujienų