Įsibegėjo projekto įgyvendinimas diegiant EQUASS socialinių paslaugų kokybės sistemą

                      2020 – 2021 metais Čižiūnų socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Jo metu siekiama įdiegti centre Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir gauti EQUASS Assurance sertifikatą. Į projekto įgyvendinimą įsitraukėme visi, nes kiekvienas bendruomenės narys: tiek gyventojas, tiek darbuotojas; yra svarbus šio proceso dalyvis.

                      Periodiškai rinkdavomės į susirinkimus su gyventojais ir darbuotojais, aptardavome  parengtus naujus dokumentus. 

                      Paskutinio susirinkimo metu, kuris vyko birželio 22 d., apžvelgėme, ką nuveikėme. Susitikimo metu dar kartą paslaugų gavėjams buvo pristatytos pagrindinės paslaugų gavėjų teisės,  išdalinti Teisių chartijos lankstinukai, apžvelgta skundų valdymo procedūrų tvarka.

                      Centro gyventojai buvo aktyvūs, klausėsi ir noriai diskutavo aptariamomis temomis, reiškė savo nuomones, teikė pasiūlymus. Pasidžiaugėme visi kartu, kad projektas sutelkė visus bendram darbui.

Centro informacija

Daugiau naujienų