Kovo 25 – Gandrinės

Gandro diena, dar vadinama Gandrinėmis, Blovieščiai – tai lietuvių šventė, švenčiama kovo 25 dieną ir skirta paminėti baltųjų gandrų sugrįžtuves. Jau tradicija centre tapo tą dieną surengti šventę su gandro lauktuvių ieškojimu, tradicijų prisiminimu, pasisėdėjimu prie arbatos puodelio. Labai gražiais prisiminimais iš jaunystės laikų dalinosi centro gyventojai Jonas, Aldutė, Vincas, Juozas, Genutė, Zofija. O kaip energingai po teritoriją gandro dovanų ieškojo Valiukas, Mindaugas, Tamara ir Vytas. Ir surado… ne tik vaišes, o ir gandrą, kurį atnešė į centrą, kad šis galėtų čia laukiančius senolius su pavasariu pasveikinti. Džiaugiamės dovanomis, dalinomės prisiminimais, linkėjimo ramybės, sveikatos ir taikos. Centro bendruomenė sveikina visus su Gandrinėmis, su pavasariu.

Daugiau naujienų