Liūdime dėl kolegės mirties

Jaučiame didelį liūdesį ir gilią širdgėlą dėl kolegės Vilmos Palionienės mirties.  

Čižiūnų socialinių paslaugų centro bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms ir artimiesiems. 

Daugiau naujienų