Minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Lietuva , Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Kovo 11 – osios šventę, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Čižiūnų socialinių paslaugų centro bendruomenė pradėjo giedodama Lietuvos himną. Užimtumo specialistė Regina Nemeikštienė šventę pradėjo primindama apie 1990 – aisiais, kovo 11 dieną, Respublikos Aukščiausios Tarybos pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuris yra vienas reikšmingiausių Lietuvai istorinių įvykių.

Jau tapo tradicija, kad kartu su mūsų centru šią žymią datą pažymi ir Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“, vadovaujamas Gražinos Barzdaitienės.

Kartu su ansamblietėmis centro gyventojai traukė smagias dainas, o muzikantams grojant polkos melodijas, stipresni gyventojai kartu su darbuotojais ir rateliu sukosi.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Kozėlienė nuoširdžiai padėkojo „Svajos“ ansamblietėms ir jų vadovei Gražinai už gražią šventę, kuri išjudino visą centro bendruomenę ir pakėlė nuotaiką.

Užimtumo specialistė

Regina Nemeikštienė

Daugiau naujienų