PASLAUGŲ GAVĖJĄ SVEIKINOME 90-IES METŲ JUBILIEJAUS PROGA

Liepos 24 d. socialinės priežiūros paslaugų gavėjai Elenai sukako 90 metų. Šio gražaus jubiliejaus proga ilgametę paslaugų gavėją pasveikinti  į jos namus, esančius Dailyduko kaime, Aukštadvario seniūnijoje vyko  centro  direktorė Irena Kalkienė, direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė ir socialinė darbuotoja Liudmila Aleknavičienė. Sukaktuvininkei buvo įteiktas sveikinimas ir padėka už ilgametį bendradarbiavimą, rožių puokštė, išsakyta daug gražių palinkėjimų.   Elena džiaugiasi, kad su centro darbuotojų pagalba, sulaukusi šitiek daug metų, vis dar gali gyventi savo namuose. O namai tikrai ypatingi – tikras rojaus kampelis: po langais iš savo namelių į darbą duzgėdamos skrenda Elenos prižiūrimos bitelės, namuose, kieme –  visur tvarka, kiemą juosia tvora, o aplink, kiek akys užmato,  sužydusios vasaros pievų gėlės. Žavėjomės senolės styprybe, energija, klausėmės jos pasakojimų, ir džiaugėmės kartu su ja.

Centro informacija

Daugiau naujienų