Projekto dalyviai lankėsi centre

Čižiūnų socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namuose jau du kartus lankėsi Šv. Ignaco Lojolos kolegijos įgyvendinamo projekto „Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip“ dalyviai. Organizatoriai pasakojo, kad šiuo projektu siekiama stiprinti jaunimo gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių bei skatinti jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Apsilankymas mūsų įstaigoje leido dalyviams susipažinti su socialinio darbo veikla, pabandyti patiems teikti individualaus darbo, užimtumo veiklos organizavimo, konsultavimo paslaugas. Bendros veiklos rezultatas buvo puikios popierinės gėlės, kuriomis gyventojai ir Dienos centro lankytojai papuošė gyvenamuosius kambarius, užimtumo kambarį. Nuoširdus bendravimas ir bendra veikla suteikė daug gerų emocijų, po kurių sekė labai šiltas atsisveikinimas.

Direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė

Nuotraukos A. Antanaitienės

Daugiau naujienų