Rugsėjo 27-oji – Socialinio darbuotojo šventė!

Socialinis darbas – tai ne tik profesija, tai dar ir pašaukimas. Ši veikla reikalauja ne vien socialinio darbo išsilavinimo, kvalifikacijos, nuolatinio profesinio tobulėjimo, bet ir labai didelio atsidavimo, meilės ir begalinės užuojautos kitam žmogui. Taip jau nutinka, kad darbuotojas, susidūręs su socialiniu darbu, labai greitai pajunta, ar jis gali dirbti šį darbą, ar ne. Vieni palieka šį darbą gana greitai, suvokę, kad tai ne jiems, na, o kiti pasilieka ir dirba, nes jaučia, kad jie be galo reikalingi žmonėms, kad jų dėka kažkam gyventi tampa šiek tiek lengviau ir, kad jie yra tie, kurių labai laukia…

Minint Socialinio darbuotojo dieną,  Čižiūnų socialinių paslaugų centras džiaugiasi  puikia socialinį darbą dirbančių darbuotojų komanda. Centre su nuoširdžiu atsidavimu  bei 20 metų socialinio darbo patirtimi dirba direktoriaus pavaduotoja Vilma Kozelienė,socialinio darbuotojo padėjėjos Asta Vaitkevičienė, Nijolė Venskelienė, Danguolė Gaidukienė, kurių patirtis labai praverčia šalia esantiems kolegoms. Centro gyventojai ir paslaugų gavėjai negaili padėkos žodžių vyresniajai socialinei darbuotojai Dovilei Šavareikienei, socialinei darbuotojai Jolitai Jukovič, socialinio darbuotojo padėjėjoms: Nijolei Užkurnienei, Vilmai Palionienei, Editai Gustevičienei, Vandai Gasiūnienei. Džiugu, kad centre darbuojasi ir jau ne pirmus darbo metus skaičiuoja nemažai jaunų darbuotojų – Raimonda Tamaševičienė, Rita Vaitkevičienė, Aurelija Šareikienė,Vilma Černiauskienė. Ištvermės ir kantrybės nestinga socialinio  darbuotojo padėjėjoms Verutei Šilinskienei, Astai Stankevičienei, Rimai Šlaičiūnienei, kurios kiekvieną rytą, bet kokiu oru skuba į paslaugų gavėjų namus, dažniausiai atokiuose Aukštadvario, Grendavės, Onuškio seniūnijų  vienkiemiuose. Darbuotojos veža maisto produktus, būtiniausius vaistus, padeda tvarkyti namus, prineša malkų ir vandens, taip palengvindamos vienišų senyvo amžiaus žmonių sunkią kasdienybę, suteikdami galimybę dar kurį laiką pagyventi savo namuose, o tai juk taip svarbu gyvenimo rudens sulaukusiam žmogui.  Nėra centre darbuotojo, kuris dirbdamas savo darbą, nebendrautų su šalia esančiu neįgaliu ar senyvo amžiaus žmogumi. Todėl negalima pamiršti ir ūkio dalies vedėjos Nijolės Burbienės, ir techninio personalo darbuotojų bei atsakingų vairuotojų Rimanto Čepaičio, Stasio Burbos, kurie kas dieną veža neįgalius ir senyvo amžiaus žmones į gydymo bei kitas  įstaigas. Kūrybinga užimtumo specialistė Regina Nemeikštienė pasirūpina, kad centro gyventojai kuo įdomiau praleistų savo laisvalaikį. Darbas senelių namuose – tai gyvenimas, kur viskas eina greta – švenčiami gimtadieniai, minimos tradicinės metinės šventės, ir skausmo valandos, kai išgirstamos sunkios diagnozės, kai netenkama artimo ar kambario kaimyno, viskas čia eina greta. Mums, socialiniams darbuotojams, džiugu, kad visada galime būti šalia mūsų senelių ir turime galimybę jų gyvenimus pripildyti šiluma ir nuoširdžiu dėmesiu.

Profesinės šventės proga noriu tarti AČIŪ savo nuostabiam kolektyvui ir visiems Lietuvoje socialinį darbą dirbantiems žmonėms. Nuoširdžiai linkiu ištvermės, neišsenkančios  kantrybės, meilės ir supratimo bei jėgų suteikti viltį vienišų, skurstančių ir su laikinais sunkumais susiduriančių žmonių gyvenimuose.

Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktorė

Irena Kalkienė

Daugiau naujienų