Socialinių paslaugų centre tradicinė šventė „Pabūkime drauge“

Birželio 29 dieną Čižiūnų socialinių paslaugų centre vyko tradicinė šventė „Pabūkime drauge“. Tai viena labiausiai laukiamų švenčių centre, kai į vieną didelį būrį susirenka centro gyventojai, jų artimieji, paslaugų gavėjai namuose, lankytojai, steigėjai, rėmėjai.  Šventės tikslas pabūti visiems drauge, pabendrauti, parodyti tinkamą dėmesį šalia esančiam vienišam ir neįgaliam žmogui,  prisiminti kalendorinių vasaros švenčių tradicijas.

Į šventę susirinkusiuosius sveikino Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys, Aukštadvario parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius, Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė. Kadangi bendradarbiaujame su  kaimynais, vykdome bendrus projektus,  todėl dalyvauti pakvietėme Trakų rajono viešosios bibliotekos Čižiūnų filialo vedėją Romutę Mackevičienę, Čižiūnų seniūnaitį Romą Tolvaišą, viešosios įstaigos vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ vaikučius, Čižiūnų kaimelio pagyvenusius ir neįgallius žmones.
Šventės metu nuoširdūs padėkos žodžiai buvo išsakyti nuolatiniam centro globėjui monsinjorui Vytautui Kazimierui Sudavičiui, po jų centro gyventojas tapytojas Vytas Kasperavičius įteikė monsinjoro portretą.

Visiems labai patiko Aukštadvario regioninio parko vyriausiosios kultūrologės Ritos Balsevičiūtės paskaita „Kalendorinės vasaros šventės“ ir jos pagalbininkių Ievutės Baškevičiūtės ir Liubos Vitašnevos muzikinis pasirodymas, kai per Čižiūnų kaimo kalveles nuvilnijo lietuvių liaudies daina. Po to buvo pasveikinti visi birželio mėnesio varduvininkai: Vandos, Janinos, Jonai, Petrai, Povilai, uždedant ąžuolo vainikus. Po apdovanojimo į programą įsijungė Elektrėnų savivaldybės Semeliškių meno kolektyvas „Svaja“ (vadovė Gražina Barzdaitienė), kurie pratęsė sveikinimus  centro bendruomenei ir dovanojo varduvininkams bei visiems šventės dalyviams trankią polką. Labai gražiais žodžiais padėką darbuotojams, dirbantiems labai svarbų ir sunkų darbą, išreiškė vienišos gyventojos Bronės globėja Irena.

Centro direktorė Irena Kalkienė sveikindama pasidžiaugė, kad šiemet šventė apjungė dar didesnį būrį žmonių, o šventė negali praeiti, nepaminint pačių aktyviausių centro gyventojų ir lankytojų, kurie prisideda kuriant jaukią ir gražią centro aplinką ir  įteikė padėkas: ilgiausiai paslaugas gaunantiems – Stasei Jakubauskaitei ir Viktorui Grudzinskui, aktyviai prisidedantiems puoselėjant centro aplinką – Tamarai Čiž ir Mindaugui Mikoniui, aktyviausiems centro Visuomeninės tarybos nariams, sugebantiems apjungti bendruomenę – Jonui Kiseliauskui ir Aldonai Račkauskienei, už kūrybinę veiklą – Vytui Kasperavičiui, už aktyvų dalyvavimą užimtumo terapijoje – Reginai Ašmenienei, Aldonai Birutei Ratkevičienei ir Vladzei Šupinaitei.

Centro bendruomenė padėkojo direktorei Irenai Kalkienei už subūrimą bendrai veiklai ir nuoširdų rūpestį kiekvienu jos nariu.

Šventę tęsė kolektyvo „Svajos“ koncertas, skambėjo trankios polkos ir romantiški valsai. Liaudiškos muzikos garsai privertė stipriau plakti ne vieną širdį, vieni lingavo neįgaliųjų vėžimėliuose, kuriuos stūmė artimieji, kiti sukosi ratelyje, o dar kiti niūniavo iki širdies gelmių pažįstamas melodijas sėdėdami po pušele.

Šiais metai gamta dovanojo puikų orą, vasariška saulutė šildė centro aukščiausiame kalnelyje, nuo kurio atsiveria puikūs vaizdai su šalia tyvuliuojančiais ežerais, giraitėmis, susirinkusiuosius į šventę, tačiau labiausiai visų širdis šildė artimų, brangių žmonių buvimas šalia. Džiaugiamės, kad įgyvendinus projektą „Čižiūnų socialinių paslaugų centro žemės sklypo sutvarkymas ir jo pritaikymas bendruomenės sociokultūriniams poreikiams“  sutvarkyta teritorijos erdvė gali tenkinti ne tik centro, bet ir Čižiūnų kaimelio bendruomenės narių sociokultūrinius poreikius.

Direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms

Vilma Kozėlienė

Nuotraukos Jolitos Jukovič

DSCF2320 DSCF2310 DSCF2305 DSCF2299 DSCF2287 DSCF2270 DSCF2260 DSCF2265 DSCF2266 DSCF2242 DSCF2239 DSCF2232 DSCF2227 DSCF2224 DSCF2214 DSCF2202 DSCF2204 DSCF2212 DSCF2199 DSCF2195 DSCF2191 DSCF2156 DSCF2159 DSCF2167 DSCF2154 DSCF2151 DSCF2139 DSCF2121 DSCF2125 DSCF2133 DSCF2116 DSCF2108 DSCF2105 DSCF2093 DSCF2083 3 1

Daugiau naujienų