Su Šv. Velykom!

Linkiu šviesaus Prisikėlimo ryto ir tegul šv. Velykų ramybė, džiaugsmas ir palaima ateina į Jūsų namus.

Čižiūnų soc. paslaugų centro direktorė

Irena Kalkienė

Daugiau naujienų