Sveikinimai 90 metų jubiliejaus proga!

Centro gyventojai Veronikai Lukšienei kovo 7 dieną sukako 90 metų. Gausus būrys centro gyventojų ir darbuotojų sveikino Veroniką garbaus jubiliejaus proga. Centro direktorė I. Kalkienė linkėjo stiprios sveikatos, džiaugsmo, ilgų gyvenimo metų, įteikė gėlių ir sveikinimo raštą.

Veronika labai džiaugėsi dideliu būrių svečių, dėkojo, kad nepamiršo jos pasveikinti. Ji yra aktyvi dienos centro lankytoja, dalyvauja užsiėmimuose, šventėse.

Centro informacija

Daugiau naujienų