Tradicinė Kūčių popietė Čižiūnų socialinių paslaugų centre

Gruodžio 20 dieną centre vyko tradicinė Kūčių popietė. Popietėje dalyvavo Trakų rajono
savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė, mero patarėja Jovita Sajavičienė, Aukštadvario parapijos
klebonas Juozas Bakšys, Aukštadvario seniūnė Ramunė Bartkevičienė, atstovai iš įstaigų, su kuriomis
centras bendradarbiauja.
Popietė prasidėjo Šv. Mišiomis, vėliau visi rinkosi į Dienos centrą prie tradicinio Kūčių valgiais
padegto stalo. Po Kūčių maldos buvo dalinamasi kalėdaičiu linkint šiltų ir jaukių Šv. Kalėdų. Centro
gyventojams ir lankytojams svečiai įteikė dovanėles. Popietėje skambėjo Aukštadvario gimnazijos
moksleivės, savanorės Gabrielės Dzencevičiūtės atliekamos giesmės.
Centro bendruomenė visiems linki šilto ir jaukaus Kūčių vakaro, gražių, linksmų Šv. Kalėdų ir
laimingų Naujųjų Metų.

Daugiau naujienų