Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos metai. Paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejiniai atlaidai

Čižiūnų socialinių paslaugų centro gyventojai kasmet lankosi Trakinių atlaiduose. Šiemet Trakų bažnyčioje lankėmės rugsėjo 4 -ąją, Švč. Mergelės Marijos paveikslo vainikavimo dieną, buvo meldžiamasi už šimtmečius Trakų Dievo Motiną lankiusius piligrimus, meilę ir pamaldumą liudijančius parapijiečius, už kunigus bei pašvęstuosius ir už visų laikų fundatorius. Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis…

Vyresnio amžiaus žmonėms malda, bendravimas su Dievu yra labai svarbūs. Dvasinės praktikos padeda aukštinti žmogaus geruosius bruožus – gailestingumą, meilę, sąžiningumą.

 

Centro informacija

 

Daugiau naujienų