Paslaugų kainos

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO 2017 METAMS

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. S1-286

Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo  ir lėšų  apskaičiavimo  metodikos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Patvirtinti pridedamą Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašą ir kainas 2017 metams.
  2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. S1-148 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2015 metams“.
  3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Savivaldybės merė                                                                                                   Edita Rudelienė

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

1.1. Bendrosios socialinės paslaugos:

Eil. Nr.Socialinė paslaugos pavadinimasSocialinės paslaugos kiekisSocialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)Socialinės paslaugos kaina (eurais)
1.Maitinimo organizavimas
1.1.Pietūs1 kartas5 dienos per savaitę2.3
1.2.Dienos maitinimas 1 kartas3 kartai per dieną4.4
1.3. Pusryčiai arba vakarienė1 kartas5 dienos per savaitę1.05
2.Karšto maisto (pietų) pristatymas į namus1 kartas1 km0.7
3.Transporto paslaugų organizavimas 1 kmNe daugiau kaip 300 km., vienam asmeniui metus1 km - 0,701 val. prastova - 2,20
4.Asmens higiena ir priežiūra (maudymasis)1 kartasVienam asmeniui ne daugiau kaip 2 kartus per mėnesį3.5
5.Skalbimas1 kartas1 kartas iki 5 kg.Vienam asmeniui ne daugiau kaip 1 kartą per mėnesį 1 kg - 0,80

1.2. Specialiosios socialinės paslaugos

Eil. Nr.Socialinės paslaugos pavadinimasSocialinės paslaugos gavėjų skaičiusSocialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)Socialinės paslaugos kiekisSocialinės paslaugos kaina
1.Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose: Iki 5Iki sutarties nutraukimo
1.1. Savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims1 mėnuo401
1.2. Iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims1 Mėnuo501
1.3. Visiškai nesavarankiškiems asmenims su sunkia negalia1 mėnuo711
2. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa: iki 25Iki sutarties nutraukimo
2.1. Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia1 mėnuo501
2.2. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia 1 mėnuo711
3.Dienos socialinė globa institucijoje (dienos centras):Iki 58 val. per dieną 5 kartai per savaitę
3.1. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia1 diena17
3.2. Asmenims su sunkia negalia1 diena25
4.Socialinė priežiūra (pagalba į namus)Iki 40Iki 10 val. per savaitę1 valanda3
5. Dienos socialinė globa asmens namuoseIki 10 Nuo 3 iki 8 val. per dieną 5 kartai per savaitę. Vienišiems asmenims 7 kartai per savaitę1 valanda4.53

1.3. Kitos paslaugos

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasPaslaugos gavėjų skaičiusPaslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)Paslaugos kaina
1.Papildomas mokestis už sunaudotą elektros energiją gyventojams, kurie naudojasi asmeniniais elektros prietaisais:1 asmeniui
1.1. radijo grotuvu1 mėnuo0.9
1.2. televizoriumi1 mėnuo1.2
1.3. mikrobangų krosnele1 mėnuo3
1.4. šaldytuvu1 mėnuo3.5
1.5. elektriniu virduliu1 mėnuo3
1.6. asmeniniu kompiuteriu1 mėnuo2.1
2.Dokumentų kopijavimas1 lapas0.1
3.Spausdinimas spausdintuvu1 lapas0.1
4.Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams be techninės įrangos1 valanda6
5.Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams su technine įranga1 valanda7.5
6.Nakvynės paslaugos*1 para13.5

* Esant laisvoms vietoms gyvenamuosiuose kambariuose.