Užsiėmimas su Aukštadvario gimnazijos miško bičiuliais

DSCF3703

Aukštadvario jaunieji miško bičiuliai „ Verkniukai“ su savo vadove Česlava Pociūniene aplankė mūsų centro gyventojus šį trečiadienį ir pamokė pasidaryti įvairiaspalvių tulpių.  Ir močiutės, ir mergaitės dirbo kaip bitutės. Senolės džiaugėsi ir didžiavosi savo pačių pasigamintomis gėlytėmis.

Išvyka į Užuguostį

DSCF3651

Aukštadvario regioninio parko vyr. kultūrologei Ritai Balsevičiūtei pasiūlius, nutarėme aplankyti Prienų rajone Užuguosčio kaime esančią bažnyčią. Šv. apaštalų Petro ie Pauliaus bažnyčia stovi 5,5 km į šiaurės rytus nuo Stakliškių.

Užuguosčio bibliotekininkė Rasa Žvirblienė ir bendruomenės „Radasta“ pirmininkė Danutė Adamonienė papasakojo apie Užuguosčio kaimą, supažindino su bažnyčios istorija.

Koncertas Motinos dienos proga

DSCF3622

Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje švenčiama Motinos diena. Ši šventė lietuviams žinoma nuo senų senovės. Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai, stengiasi atlikti visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina sutapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių.

Renginys Aukštadvario bibliotekoje

DSCF3575

Gavome pakvietimą iš Aukštadvario bibliotekos sudalyvauti renginyje, skirtame Nacionalinei bibliotekų savaitei. Į susitikimą atvyko Trakų neįgaliųjų užimtumo centro bitininkai su direktoriumi J. Norinkevičiumi. Svečiai papasakojo apie bites, jų produktus, medaus naudą. Praktinio užsiėmimo metu mokėmės iš vaško juostelių susisukti žvakę.

Mūsų ilgametė

DSCF3559

95 – eri metai praėjo nuo tos dienos, kai 1922 m. balandžio 13 dieną Gaižiūnų km. Trakų rajone gimė Bronislava Tarasevičiūtė – Polukordienė. Bronislava prisimena, kad nuo mažens ji augo pas bobutę Tolkiškėse, vėliau, paaugusią, pasiėmė tėvai. Šeima buvo nemaža : 3 seserys ir brolis. Brolis jau miręs, abi seserys gyvena Lenkijoje.

Bronė mokėsi Karapolio pradžios mokykloje, baigė 4 skyrius. Namuose pas tėvus dirbo ūkyje, vėliau kolūkyje – lauko darbininke.

Buvo du kartus ištekėjusi. Su pirmu vyru – Antanu Silvanavičiumi – susilaukė dviejų sūnų. Deja vyras ir abu sūnūs mirę. Bronė ištekėjo antrą kartą už Impolito Polukordo. Vaikų jau neturėjo, o antras vyras irgi mirė. Bronė liko viena, todėl šiuo metu gyvena Čižiūnų socialinių paslaugų centre.

Ilgametė senolė dar gana guvi, nepraradusi gyvenimo džiaugsmo, viskuo domisi, noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose. Tik kartais darbuotojų paklausia : „Bet kažin kodėl aš taip ilgai gyvenu?“

Su gimtadieniu, miela Brone!

Geros Jums sveikatos ir ilgų gyvenimo metų!

Popietė Čižiūnų kaimo bibliotekoje

DSCF3522

Čižiūnų kaimo bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko popietė apie piliakalnius. Bibliotekos vedėja Ramutė Mackevičienė supažindino su Lietuvos istorija, papasakojo apie žymiausius Lietuvos piliakalnius. Vartydami knygas, tyrėjome galimybę pasižiūrėti, kaip tie piliakalniai atrodo. Taip pat galėjome pademonstruoti savo žinias, spręsdami kryžiažodžius.