Komisijos ir tarybos

Čižiūnų socialinių paslaugų centro darbo tarybos sudėtis:
Liudmila Aleknavičienė
Nijolė Burbienė
Danguolė Gudeliūnienė

Inventorizacijos komisija:
Komisijos pirmininkas – vyresnioji socialinė darbuotoja Nijolė Burbienė
Komisijos nariai:
Socialinė darbuotoja Liudmila Aleknavičienė
Socialinio darbuotojo padėjėja Edita Gustevičienė

Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė
Komisijos nariai:
Vyresnioji socialinė darbuotoja Nijolė Burbienė
Vyriausioji buhalterė Janina Daudienė

Gyventojų turto ir asmeninių pinigų panaudojimo komisija:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė
Komisijos nariai:
Vyriausioji buhalterė Janina Daudienė
Ūkio dalies vedėja Valentina Reut

Centro paramos priėmimo ir skirstymo komisija:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė
Komisijos nariai:
Ūkio dalies vedėja Valentina Reut

Vyresnioji socialinė darbuotoja Nijolė Burbienė
Socialinio darbuotojo padėjėja Edita Gustevičienė

Centro Visuomeninė taryba:
Tarybos pirmininkas – Vytas Kasperavičius
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Vincas Aliukonis
Tarybos sekretorius (be balsavimo teisės) – socialinė darbuotoja
Tarybos nariai:
Tamara Čiž
Jonas Kiseliauskas
Regina Ašmenienė

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – Ūkio dalies vedėja Valentina Reut

Duomenų apsaugos pareigūnas (asmuo atsakingas už centro duomenų apsaugą) – Vilma Kozėlienė