Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI 2021 M.

Bazinės mėnesinės algos dydis (BMA –  177,0 Eur)

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusAtlyginimų koeficientai (bazinės mėnesinės algos dydžiais)Vidutinis darbo užmokestis eurais
1. Direktorius111neskelbiama
2.Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms17,7neskelbiama
3.Vyriausiasis buhalteris16,9neskelbiama
4.Vyriausiasis socialinis darbuotojas16,4neskelbiama
5.Socialinis darbuotojas16,0neskelbiama
6.Socialinio darbuotojo padėjėjai45,4955,80
7.Socialinio darbuotojo padėjėjai6.55,3938,10
8.Užimtumo specialistas16,0neskelbiama
9.Ūkio dalies vedėjas16,0neskelbiama
10.Vairuotojas15,2neskelbiama
11.Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas0,56,0neskelbiama
12.Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėjas15,4neskelbiama
13.Valytojas1,5MMA642,0
14.Pagalbinis darbininkas0.5MMA642,0