Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI 2022 M.

Bazinės mėnesinės algos dydis (BMA –  181,0 Eur)

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusAtlyginimų koeficientai (bazinės mėnesinės algos dydžiais)Vidutinis darbo užmokestis eurais
1. Direktorius112neskelbiama
2.Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms19,8neskelbiama
3.Vyriausiasis buhalteris18,3neskelbiama
4.Vyresnysis socialinis darbuotojas17,5neskelbiama
5.Socialinis darbuotojas17,16neskelbiama
6.Socialinio darbuotojo padėjėjai46,51176,50
7.Socialinio darbuotojo padėjėjai6.56,371152,97
8.Užimtumo specialistas17,3neskelbiama
9.Ūkio dalies vedėjas17,3neskelbiama
10.Vairuotojas16,55neskelbiama
11.Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas0,57,4neskelbiama
12.Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėjas1,56,5neskelbiama
13.Valytojas1,5MMA730,0
14.Pagalbinis darbininkas0.5MMA730,0