Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI 2020 M.

Bazinės mėnesinės algos dydis (BMA –  176,0 Eur)

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusAtlyginimų koeficientai (bazinės mėnesinės algos dydžiais)Vidutinis darbo užmokestis eurais
1. Direktorius110,5neskelbiama
2.Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms17,6neskelbiama
3.Vyriausiasis buhalteris16,8neskelbiama
4.Vyriausiasis socialinis darbuotojas16neskelbiama
5.Socialinis darbuotojas15,5neskelbiama
6.Socialinio darbuotojo padėjėjai44,9862,4
7.Socialinio darbuotojo padėjėjai6.54,84851,84
8.Užimtumo specialistas15,42953,92
9.Ūkio dalies vedėjas15,6985,60
10.Vairuotojas14,8844,80
11.Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas0,55,65880,00
12.Slaugytojo padėjėjas14,8844,80
13.Valytojas1,5MMA607,00
14.Pagalbinis darbininkas0.5MMA607,00