Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI 2023 M.

Bazinės mėnesinės algos dydis (BMA –  186,0 Eur)

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusAtlyginimų koeficientai (bazinės mėnesinės algos dydžiais)Vidutinis darbo užmokestis eurais
1. Direktorius113neskelbiama
2.Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms111neskelbiama
3.Vyriausiasis buhalteris19,3neskelbiama
4.Vyresnysis socialinis darbuotojas18,3neskelbiama
5.Socialinis darbuotojas17,95neskelbiama
6.Socialinio darbuotojo padėjėjai47,21339,20
7.Socialinio darbuotojo padėjėjai6.56,931288,98
8.Užimtumo specialistas18,2neskelbiama
9.Ūkio dalies vedėjas18,2neskelbiama
10.Vairuotojas17,2neskelbiama
11.Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas0,58,6neskelbiama
12.Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėjas1,57,2neskelbiama
13.Valytojas1,5MMA840
14.Pagalbinis darbininkas0.5MMA840