Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ DYDŽIAI 2024 M.

Pareiginės algos bazinis dydis – 1785,40 Eur

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusPareiginės algos koeficientų dydžiai
1. Direktorius11,56
2.Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms11,29
3.Vyriausiasis buhalteris11,1
4.Vyresnysis socialinis darbuotojas11,01
5.Socialinis darbuotojas10,97
6.Individualios priežiūros darbuotojai40,83
7.Individualios priežiūros darbuotojai6,50,8
8.Užimtumo specialistas10,94
9.Ūkio dalies vedėjas10,97
10.Vairuotojas10,86
11.Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas0,50,55
12.Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėjas10,83
13.Valytojas1,5MMA
14.Pagalbinis darbininkas0,5MMA