Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį


ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI 2021 M.

Bazinės mėnesinės algos dydis (BMA –  177,0 Eur)

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusAtlyginimų koeficientai (bazinės mėnesinės algos dydžiais)Vidutinis darbo užmokestis eurais
1. Direktorius111neskelbiama
2.Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms18,8neskelbiama
3.Vyriausiasis buhalteris17,5neskelbiama
4.Vyriausiasis socialinis darbuotojas17,0neskelbiama
5.Socialinis darbuotojas16,5neskelbiama
6.Socialinio darbuotojo padėjėjai45,851035,45
7.Socialinio darbuotojo padėjėjai6.55,721012,44
8.Užimtumo specialistas16,5neskelbiama
9.Ūkio dalies vedėjas16,6neskelbiama
10.Vairuotojas15,6neskelbiama
11.Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas0,56,6neskelbiama
12.Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėjas1,55,6neskelbiama
13.Valytojas1,5MMA642,0
14.Pagalbinis darbininkas0.5MMA642,0