Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena

Kaip ir kasmet, šiemet taip pat prisiminėme 1991 m. sausio 13 – osios įvykius. Kartu su visos Lietuvos piliečiais dalyvavome akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryto visi centro langai pražydo šiltomis žvakių liepsnelėmis. Su centro gyventojais bei lankytojais prisiminėme tos dienos žmonių ryžtą, patriotiškumą ir žiaurumus, sovietų armijos demonstruojamus prieš taikius Lietuvos gyventojus, kurie „nusikalto“ tik tuo, kad gynė savo šalies laisvę. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis.

Užimtumo specialistė Regina Nemeikštienė

Daugiau naujienų