Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16 – ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėjome Čižiūnų bibliotekoje. 1918 m.vasario

16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomybę, demokratiniais pamatais

sutvarkytą Lietuvos valstybę“.

Prisiminėme sudėtingą Lietuvos nueitą kelią iki šios dienos ir pasidžiaugėme Lietuvos pasiekimais.

Centro informacija

Daugiau naujienų