Centro darbuotojai dalyvavo mokymuose

Spalio mėnesį centro darbuotojai dalyvavo mokymuose „Mobingas profesinėje aplinkoje“ ir gavo sertifikatus. Mokymus vedė Academia Dominorum lektorius Andrius Janiukštis. Mokymosi laikas neprailgo, nes informacija buvo pateikta labai aiškiai ir išsamiai.

Centre Psichosocialinio saugumo užtikrinimo politika priimta ir įgyvendinama nuo liepos mėnesio. Darbuotojai yra supažindinti ir žino Psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos įgyvendinimo tvarką, yra susipažinę su prevencijos ir reagavimo į smurtą algoritmu. Centre paskirtas atsakingas asmuo už psichologinio smurto ir mobingo prevencijos procedūrų įgyvendinimą.

Centro informacija

Daugiau naujienų