Dainavimo būrelis

Socialinių paslaugų centre didžiąją gyventojų dalį sudaro moterys. Susirinkusios į būrį, jos mėgsta padainuoti. Užimtumo specialistės R.Nemeikštienės paragintos, nutarė įkurti dainavimo būrelį. Būrelio narės renkasi penktadieniais po pietų ir dainuoja, jų žodžiais tariant, labai gražias senovines lietuvių liaudies dainas.

Užimtumo specialistė
Regina Nemeikštienė
dainavimo2

Daugiau naujienų