Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties dieną Čižiūnų socialinių paslaugų centro gyventojai paminėjo kartu su Čižiūnų
biblioteka.
Bibliotekininkė Rita priminė, kada 1941 m. buvo pradėti masiniai lietuvių areštai. Lietuviai
ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.
Centro gyventojai galėjo bibliotekininkės pateiktose knygose susipažinti su medžiaga apie
ištremtus žmones. Taip pat sužinojo, kad vietiniai Aukštadvario bei Čižiūnų žmonės irgi buvo ištremti.
Žiūrėjome filmą „Įspaudas“. Scenarijaus autorė Palmira Galkontaitė. Tai gyvųjų liudininkų –
tremtinių bei politinių kalinių, prisiminimai apie tremtį, netektį, šeimų likimus.
Centro informacija

Daugiau naujienų