Gegužinės pamaldos Čižiūnų socialinių paslaugų centre

Gegužės mėnuo turtingas ne tik garsiais vardadieniais, obelų žydėjimu, jis turtingas taip pat ir dvasiniu požiūriu. Gegužinės – tai metas, kai visą gegužės mėnesį pačios gražiausios giesmės giedamos Švč. Mergelės Marijos garbei. Giesmėse, skirtose Dievo Motinai, atsispindi meilė, gailestingumas, gyvas tikėjimas ir gamtos grožis. Jos padeda žmogui pakilti nuo žemiškų vargų, sustiprėti dvasiškai ir fiziškai.

Pavasario žalio takais vėl žengi
Žiedais vainikuota, didinga, žavi,
Per žydinčias pievas, per kalnus, šilus,
Eini motinėle ir vėl Tu pas mus.

Tokiais žodžiais kiekvieną popietę visą gegužės mėnesį sveikino Švč. Mergelę Mariją socialinių paslaugų centro gyventojos. Buvo giedamos giesmės : „Sveika, Marija“, „Dangaus karaliene…“, „Marija, skaisčiausia Marija“, „O Marija Motinėle“ ir kitos.

Regina Nemeikštienė

Užimtumo specialistė

2 3 4

Daugiau naujienų