KALĖDŲ SENELIS APLANKĖ CENTRO GYVENTOJUS

Gruodžio 31 dieną centro gyventojus ir lankytojus aplankė Kalėdų Senelis su dideliu dovanų  maišu. Kadangi visą gruodžio mėnesį veikė Kalėdų Senelio paštas, todėl iš karto dovanos pasiekė tuos, kurie rašė laiškus su norais. Nykštukė, kuri talkino Kalėdų Seneliui, minė mįsles, kurias gyventojai greitai įmindavo. O už kiekvieną teisingą atsakymą laukė dovana. Ir eiles deklamavome, ir daineles dainavome, ir rateliu kartu sukomės. Niekas neliko be dovanų, net kambariuose gulinčius senolius aplankė Kalėdų Senelis su palyda, pasveikino su Naujaisiais Metais, įteikė dovanų. Centro direktorė padėkojo Kalėdų Seneliui, kad šis nepabūgęs slidaus kelio, aplankė centro gyventojus ir darbuotojus, visiems palinkėjo gerų ateinančių 2022- ųjų Metų. 

Tiek daug gerų emocijų, šypsenų, džiaugsmo, laimės spindinčių akių padovanojo Kalėdų Senelio apsilankymas.

Centro informacija

Daugiau naujienų