Kvalifikacijos tobulinimo mokymai centro darbuotojams

Centro darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Senyvo amžiaus asmenų
bendravimo ir neigiamų emocinių būsenų valdymo ypatumai“ . Vyko teorinis ir praktinis mokymas, todėl
gautas žinias darbuotojai išbandė praktiškai. Mokymus vedė viešosios įstaigos Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos ir plėtros biuro lektorė Laura Matačinskienė.
Centro informacija

Daugiau naujienų