Liūdime dėl kolegos mirties

Jaučiame gilią širdgėlą dėl kolegos Rimanto Čepaičio mirties. Visų mūsų atmintyje Rimantas išliks kaip nepaprastai šiltas, atsakingas ir veiklus žmogus, gebantis padėti kiekvienam bendruomenės nariui. 

Čižiūnų socialinių paslaugų centro bendruomenės vardu reiškiame gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Daugiau naujienų