Mūsų ilgametė

95 – eri metai praėjo nuo tos dienos, kai 1922 m. balandžio 13 dieną Gaižiūnų km. Trakų rajone gimė Bronislava Tarasevičiūtė – Polukordienė. Bronislava prisimena, kad nuo mažens ji augo pas bobutę Tolkiškėse, vėliau, paaugusią, pasiėmė tėvai. Šeima buvo nemaža : 3 seserys ir brolis. Brolis jau miręs, abi seserys gyvena Lenkijoje.

Bronė mokėsi Karapolio pradžios mokykloje, baigė 4 skyrius. Namuose pas tėvus dirbo ūkyje, vėliau kolūkyje – lauko darbininke.

Buvo du kartus ištekėjusi. Su pirmu vyru – Antanu Silvanavičiumi – susilaukė dviejų sūnų. Deja vyras ir abu sūnūs mirę. Bronė ištekėjo antrą kartą už Impolito Polukordo. Vaikų jau neturėjo, o antras vyras irgi mirė. Bronė liko viena, todėl šiuo metu gyvena Čižiūnų socialinių paslaugų centre.

Ilgametė senolė dar gana guvi, nepraradusi gyvenimo džiaugsmo, viskuo domisi, noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose. Tik kartais darbuotojų paklausia : „Bet kažin kodėl aš taip ilgai gyvenu?“

Su gimtadieniu, miela Brone!

Geros Jums sveikatos ir ilgų gyvenimo metų!

Dovilė Šavareikienė

Socialinė darbuotoja

DSCF3555 DSCF3562 DSCF3566 DSCF3551 DSCF3549 DSCF3537 DSCF3552

Daugiau naujienų