Mūsų tradicinė Kūčių vakarienė

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena,
Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito,
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

Ant Tavo delno mūsų tėviškės sodybos,
Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir laukai.
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol rami bus,
Kol savo rankoj kaip balandį ją laikai.

Visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas (Atėjimas) – tai prieškalėdinis susikaupimo, apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin šventės – Kalėdų. Adventas – tamsiausias laikas, kuris baigiasi ilgiausia metų naktimi – Kūčiomis.

Gruodžio 18 d., kaip ir kiekvienais metais Advento laikotarpiu, Čižiūnų socialinių paslaugų centre buvo organizuota tradicinė bendruomeninė Kūčių vakaronė. Ją  šventomis Mišiomis pradėjo Aukštadvario klebonas Monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius. Centro gyventojus savo buvimu už bendro vaišių stalo pagerbė Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Danutė Zalieckienė, Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, Aukštadvario Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Jurga Dūdienė, slaugytoja Alma Budriūnienė. Skambėjo eilės ir muzika. Svečiai išsakė daug šiltų žodžių ir prasmingų palinkėjimų. Sveikinimo žodį tarė ir mūsų namų Tarybos pirmininkė gyventoja Tamara. Daug šilumos padovanojo mūsų draugai, visada laukiami, gerbiami Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro solistai Gražina Skinderytė – Kurnickienė ir Vytautas Kurnickas.
Dėkojame mus aplankiusiems svečiams. Linkime sveikų ir prasmingų Naujų metų. Sutiktą Kalėdinę dvasią, šilumą ir gėrį jauskite visus metus!

                                                                                      Vyresnioji socialinė darbuotoja Jolita Jukovič
DSCF1140
2 3

aa aaa aaaa DSCF1177 DSCF1180 DSCF1198

DSCF1200 DSCF1201 DSCF1204

Daugiau naujienų