Paminėjome jubiliejų

Sausio 10 d. nuo pat ryto gyventojai rinkosi į Dienos centrą sveikinti ilgamečio centro gyventojo
Jono Kisieliausko gražaus 85- ojo jubiliejaus proga. Centro direktorė Irena Kalkienė palinkėjo ilgų
gyvenimo metų, geros sveikatos, įteikė gėlių bei dovanėlę. Po sveikinimų visų laukė jubiliato gausios
vaišės.
Centro informacija

Daugiau naujienų