Paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 12 dieną centre buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Centro languose uždegtomis
žvakelėmis prisidėjome prie visuotinės akcijos, paruoštame stende informacija priminė visiems Sausio 13-
osios dienos įvykius. Prieš 30 metų, 1991 m. sausio 13 d., sovietų kariuomenei ir specialiesiems
daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar
beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo
Centro informacija

Daugiau naujienų