Paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Spalio 2 ir 3 dienomis centre paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Minėjimą
pradėjome šv. Mišiomis, kurias aukojo Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonas Juozas
Bakšys. Pamaldų metu meldėmės už sveikatą, ramybę ir taiką.


Vėliau rinkomės visi į šventę. Centro direktorė Irena Kalkienė pasveikino senjorus, gyvenančius
centre, palinkėjo stiprios sveikatos, džiaugsmo, būti aktyviais. Direktoriaus pavaduotoja Vilma pristatė,
kad Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena pasaulyje pradėta minėti siekiant atkreipti dėmesį į vyresnio
amžiaus žmonių poreikius ir problemas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms. 1990
m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine
pagyvenusių žmonių diena. Gražų ir jausmingų dainų pilną koncertą padovanojo Elektrėnų kultūros
centro Semeliškių vokalinis instrumentinis ansamblis „Svaja“ (vadovė Gražina Barzdaitienė). Trumpam
pamiršę metų naštą, ligas, rūpesčius senoliai dainavo kartu su ansamblio dainorėliais, lingavo susikibę, o
kurie galėjo ir šokio ratelyje sukosi.


Spalio 3 d. Centre vyko susitikimas su Lietuvos audiosensorinės bibliotekos (ELVIS- Elektroninių
Leidinių Valdymo Informacinė Sistema) atstovais. Į centro kiemelį atvyko ELVIS autobusiukas
asmeniškai supažindinti su naujomis skaitymo galimybėmis. Susirinkusieji išgirdo apie nemokamą ELVIS
biblioteką, sulaukė patarimų kaip elgtis, jei sveikatos sunkumai trukdo skaityti. Atvykusi regos specialistė
atsakė į klausimus apie akių sveikatą ir skaitymą. Klausėmės profesionalaus diktoriaus Algimanto Butvilo
skaitomos ištraukos iš knygos. Dvi gyventojos pradėjo naudotis nemokama garsinių knygų ir aparatūros
jas klausytis gavimo paslauga. Taip pat nusprendėme, kad ir kitiems gyventojams, kurie nori, bet negali
skaitysi dėl negalės, ieškosime galimybių naudotis šia paslauga.


Centro informacija

Daugiau naujienų