Prisimenami mirusieji centro gyventojai

Prieš Visų Šventųjų ir Mirusiųjų atminimo dieną tvarkėme mirusių centro gyventojų, kurie
palaidoti Čižiūnų kaimo kapinaitėse, kapus. Gyventojai su darbuotojais pynė iš eglių šakų ir gėlyčių
krepšelius, uždegė atminimo žvakeles. Buvo sutvarkytos apleistos kapavietės, ten taip pat uždegtos
žvakelės. Tą dieną prisimenami visi Anapilyn iškeliavę centro gyventojai, darbuotojai.
Norintys aplankyti artimųjų kapus gyventojai buvo nuvežti ir palydėti iki mirusių artimųjų kapų,
suteikta pagalba sutvarkant kapus, uždegant žvakutes.

Centro informacija

Daugiau naujienų