Sekminės

Sekminės – šventė, švenčiama sekmą (t.y. septintą) savaitę po Velykų. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Daugiausia dėmesio skiriama karvėms.

Sekminių šventės ritualuose didelis dėmesys buvo skiriamas augalams. Gamta gegužės – birželio mėnesiais jau būna sužaliavusi. Ypatinga galia suteikiama jauniems berželiams. Per Sekmines žmonės berželiais puošė namus, kiemus, kaišė laukus, iškaišydavo pirkios palubes, pastatydavo prie durų iš abiejų pusių, kad šeimininkai vienas kito klausytų. Šiomis dienomis berželiais dažniausiai kaišomas tik namo vidus arba jų pamerkiama į vazas.

Čižiūnų socialinių paslaugų centro darbuotojai Sekminių proga berželių šakelėmis papuošė gyventojų kambarius. O gyventojai iš įvairių žalumynų ir gėlių nupynė vainikų ir padovanojo juos darbuotojoms, kad jos pasipuoštų savo karves. Šios atsilygindamos pavaišino gyventojus pienu bei sūriu.

Centro informacija

 

Daugiau naujienų